ساخت 12 باب ساختمان مبرز، 10 حلقه چاه عمیق با سیستم سولر, 5 ساختمان شبکه ابرسانی, 5 ساختمان کثافت دانی و 10 ساختمان ستیشن دست شویی

Cinque Terre

Coordination of Humanitarian Assistance (CHA)

ساخت 12 باب ساختمان مبرز، 10 حلقه چاه عمیق با سیستم سولر, 5 ساختمان شبکه ابرسانی, 5 ساختمان کثافت دانی و 10 ساختمان ستیشن دست شویی

Ghor      199

Company Address
Province : Ghor
Closing Date : 2022-06-04
House Number : 0
License ID : 0
Street Number : 0
District : Khushal Khan Mina, District#5
Website Address : https://cha-net.org/index.php?lang=en

Download Pdf

you can't downlaod this file because you are not an VIP or normal member